PERSONLIG TRENER

PÅL HENNING RASMUSSEN

Pål Henning er utdannet idrettspedagog og jobber til det daglige som personlig trener. I arbeidet streber han etter at trening skal gi glede og bedre livskvaliteten din. Pål ønsker å styrke den fysiologisk og mentale helsen til den enkelte.

I første møte med deg setter dere sammen opp en individuelt tilpasset treningsplan etter målene og ønskene dine. Med tett oppfølging sørger han for at progresjonen holder en stø kurs fremover. Pål ønsker å gi økt treningsmotivasjon ved å motivere deg til å nå målene dine og sette nye rekorder. 

Som idrettslagstrener legger han vekt på prestasjonsfremmende og skadeforebyggende trening. Øktene har som mål å fremme det beste i hver utøver ved å skape bedre idrettsforståelse og kroppsbeherskelse. Gjennom et pedagogisk syn tilrettelegges det for at hver utøver skal oppleve mestringsfølelse og idrettsglede. 

UTDANNING
  • Bachelor i idrettsvitenskap fra Universitetet i Sørøst-Norge 
ERFARING & KURS
  • Trinn 1 Motiverende Intervju fra OsloMet
GRUPPER

Sted: Rosenholm Campus.