MANuELLTERAPEUT

KRISTIAN BRUDSETH RUUD

Kristian er manuellterapeut og spesialist i idrettsfysioterapi MNFF. 

Som manuellterapeut er han ekspert på undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettsystemet. I tillegg er han primærkontakt, som innebærer at han kan henvise til legespesialister, røntgen, MR, CT, sykemelde inntil 12 uker og behandle uten henvisning fra lege.

Kristian har gjennom sin mastergrad i idrettsfysioterapi og arbeidserfaring fra støtteapparatet i Vålerenga fotball og skøytelandslaget fått sin spesialisttittel (MNFF).

Han har spesielt fordypet seg i fremre korsbåndskader og behandling av pasienter med langvarige nakkeplager i sine to masteroppgaver. Han har bred klinisk erfaring fra toppidrett til pasienter med langvarige smerte og funksjonsnedsettelser.

Kristian har sammen med Espen Hanssen og Jørgen H. Aasen bygget opp Atlet Fysio slik det fremstår i dag. De har et felles ønske om å spre gleden av fysisk aktivitet og bruker dette i behandling, forebyggende- og prestasjonsfremmende trening.

UTDANNING
  • Bachelor i fysioterapi fra Danmark.
  • Mastergrad i idrettsfysioterapi fra Norges idrettshøgskole.
  • Manuellerapi fra Universitetet i Bergen.
ERFARING & KURS

Kristian har tidligere jobbet på nevrologisk avdeling ved sykehus, innen postoperativ rehabilitering og behandling av pasienter med reumatiske plager. Kristian drar stor nytte av sin brede erfaring og ser på dette som en styrke i møtet med pasienter på alle nivå.

Kurs:

     

    MANUELLTERAPEUT