Psykomotorisk fysioterapeut

HenNY ENGER

Henny er spesialist i psykomotorisk fysioterapi.

Mer informasjon kommer…

UTDANNING
  • Fysioterapeut ved høyskolen i Oslo
  • Videreutdanning i praksisveiledning 2002, HIO
  • Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 2006. HIO
  • Motiverende samtale 2012, HIO
  • Godkjent spesialist i Psykomotorisk fysioterapi MNFF fra 2012. Fornyet spesialitet i 2020.

 

ERFARING & KURS

Henny har erfaring fra Sunnaas Sykehus, Vor Frue Hospital, Lovisenberg Diakonale Sykehus og mange års praksis i fysikalsk institutt. 

Kurs: 

Ring