INSTRUKTØR

CHRISTINA HOKHOLT PERSON

Christina studerte idrettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer og videre ved Høgskolen i Hedmark for å bli kroppsøvingslærer. Snart er hun tobarnsmor og har fokus på trening før, under og etter graviditet.

Hun har satset styrkeløft og innehar spisskompetanse i feltet styrketrening.  Tidligere jobbet hun som treningsveileder ved Family Sports Club, mens i dag jobber hun som kroppsøvingslærer på ungdomsskoletrinnet, samt som instruktør i styrketrening for damer ved Atlet Fysio.

Trening og fysisk aktivitet er en viktig del av hennes hverdag og det viktigste fokuset i jobb er å være en positiv bidragsyter til å skape bevissthet i forhold til egen kropp, samt varig bevegelsesglede hos de hun trener.

 

UTDANNING
  • Idrettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer.
  • Kroppsøvningslærer ved Høgskolen i Hedemark. 
GRUPPER
  • Styrketrening for damer
  • Mor/Barn trening 1: Sofiemyr mandag kl. 10:00*
  • Mor/Barn trening 2: Sofiemyr søndag kl. 10:00*
  • Trening for gravide: Sofiemyr mandag kl. 18:00*

* Ingen pågående trening per dags dato. Oppstart ved forespørsel til Christina.