Psykomotorisk fysioterapeut

ANE BORREBÆK

Ane er Psykomotorisk fysioterapeut på Sofiemyr og i Drøbak. De siste tretten årene jobbet Ane på psykiatrisk døgnpost ved Diakonhjemmet sykehus, som psykomotorisk fysioterapeut fra 2008. Hun har bred erfaring med tverrfaglig samarbeid og behandling individuelt og i grupper.

Ane vil legge opp behandling utfra dine ønsker, behov og livssituasjon. Hun gjør vurderinger av sammensatte problemer, og er vant med å avgrense problemstillinger, slik at også kortere behandlingsforløp kan gi helsemessige store gevinster. Ane er opptatt av å få frem dine ressurser, og styrke de i behandlingen. Hun er opptatt av at du som aktiv deltager får støtte, kunnskap, nye erfaringer og verktøy som hjelper deg å ivareta deg selv bedre, og derved får det bedre i hverdagen. 

Behandlingen er aktuell for:
→ barn, ungdom og voksne,
→ deg med vedvarende smerter i muskulatur og skjelett,
→ deg med anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tretthetstilstander,
→ deg med plager relatert til pust,
→ deg med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller traumer,
→ deg med alvorligere psykisk sykdom som psykoselidelse eller bipolar lidelse,

→ deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende.

Lær mer om psykomotorisk fysioterapi → her!

*Du kan bestille time hos Ane ved vår avdeling på Sofiemyr ved å klikke på den blå knappen under. For å bestille time i Drøbak sender du mail til ane@atletfysio.no.

UTDANNING
 • Bachelor i Fysioterapi fra Trondheim ´02.
 • Tverrfaglig psykisk helsearbeid, 30 st.poeng fra Høgskolen i Oslo ´06
 • Psykomotorisk Fysioterapi, 60 st.poeng fra Høgskolen i  Oslo ´08
 • Musikk og helse, 60 st.poeng fra Norges Musikkhøgskole ´19
ERFARING & KURS

Ane har videreutdanninger og kurs innen:

 • Læringsorientert fysioterapi.
 • Musikkterapi.
 • Kommunikasjon.
 • Veiledning.
 • Traumebehandling.
 • Spiseforstyrrelser.
 • Kognitiv terapi. 

   

  Mer om behandlingen
  En psykomotorisk fysioterapeut ser lokale problemer i sammenheng med kroppen som helhet. Man er opptatt av hvordan endringer ett sted i kroppen skaper ringvirkninger i andre kroppsdeler og funksjoner. Kroppen betraktes som bærer av liv og historie, og det tas utgangspunkt i at kropp og følelser står i et gjensidighetsforhold til hverandre. I behandlingen spiller man derfor bevisst på at kroppen både uttrykker og regulerer følelser. Behandlingen baserer seg på et samarbeid mellom terapeut og pasient.


  Lær mer om psykomotorisk fysioterapi → her!

  Hva er læringsorientert fysioterapi?
  https://www.balansekoden.no