Testing og Screening

Hvorfor screening?

AtletFysio_Espen

Med økt intensitet og treningsmengde vil risikoen for skade gradvis blir større. Kanskje man har meldt seg på et løp eller renn og derfor trener betydelig mer enn tidligere. Noen har kommet inn på en skole med idrettslinje eller byttet over til et mer seriøst lag. Andre benyttes på flere ulike lag. Da kommer gjerne “kjenningene” i beinhinner, knær, akillessener, hofter og rygg. Om man da ikke tar disse signalene på alvor er gjerne skaden ett faktum.

Hva er årsaken til skaden? Når det gjelder en overbelastning og ikke en akutt skade, er det en mengde ulike faktorer som bidrar.

YTRE FAKTORER

Utstyr er ekstremt viktig i noen idretter og mindre vesentlig i andre idretter som for eksempel svømming. I idretter hvor løp, hopping og vendinger har en sentral plass, er naturlig nok fottøy svært viktig med tanke på å forebygge skade. Hos syklister er det nødvendig å ha en sykkel som er riktig innstilt i forhold til egen kropp og dens biomekanikk.

I tillegg er naturlig nok miljøet man trener i en viktig ytre faktor, og da spesielt underlaget man trener på. Løping og hopping på asfalt eller annet hardt underlag gir økt belastning. Det samme gjør kunstgress i forhold til naturlig gress.

INDRE FAKTORER

Indre faktorer handler om at man utvikler og gir kroppen optimale forutsetninger for å takle idrettens krav. Jo høyere krav idretten har desto viktigere blir det å nå maksimal funksjon.

Indre risikofaktorer for skade

  • Tidligere skade er den største risikofaktor for ny skade
  • Asymetrier
  • Utilstrekkelig balanse/stabilitet
  • Utilstrekkelig bevegelighet
  • Utilstrekkelig styrke
  • Utilstrekkelig teknikk og koordinasjon


Eksempel på utilstrekkelig bevegelighet

Nedsatt bevegelighet i en ankel kan gjøre det svært vanskelig å utføre en knebøy, sitte på huk, utføre en dyp landing eller ett hopp. Kroppen vil da sannsynligvis kompensere med å vri foten utover for å komme dypere ned. Dette fører til nedsatt funksjon og uheldig belastning, noe som igjen kan føre til nedsatt prestasjon og/eller skade. Risikoen for smerte i fot, akillessene, ankel, innside legg og knær øker betraktelig.

Eksempel på utilstrekkelig stabilitet

Når man lander eller satser på ett ben, skal man klare å holde hofte, kne og fot i linje uten at hofte “glipper” ut til siden eller at kneet faller innover i en valgus. Det er relativt vanlig, spesielt for kvinner, å ha problemer med kontroll over hofte og kne på ett ben i funksjon. Smerter i kne og muskelspenninger i hoftepartiet er noe av det vi til stadighet finner hos utøvere med utilstrekkelig stabilitet i hofte og kne i forhold til idrettens krav.

Et annet typisk eksempel er tennis – eller håndballspilleren som ikke klarer å kontrollere skulderbladets bevegelse mot brystryggen. Dette er svært viktig da skulderbladet er en plattform for skulder og arm. Om man ikke klarer å holde skulderbladet i optimal posisjon er risikoen for overbelastningsskader i skulder betydelig høyere.

Eksempel på utilstrekkelig styrke

Det er ikke uvanlig med styrkeforskjell i venste og høyre ben. Spesielt etter langvarig smerte eller etter en ufullstendig rehabilitering, er det typisk at man ikke har utviklet tilstrekkelig styrke i skadet ben. Er forskjellen mellom høyre og venstre ben større enn 10% anses dette å være en økt risiko for skade.

Eksempel på utilstrekkelig teknik/koordination

Dette handler om at man har en forståelse for den bevegelsen man skal utføre. Dårlig knebøy- eller markløftteknikk kan gi alvorlige skader og langvarige skadeavbrekk.
Tilstrekkelig teknikk og koordinasjon i forhold til de spesifikke og funskjonelle kravene idretten stiller, gjør deg ikke bare til en bedre utøver men forbygger også skader.
Hos en tennis- eller håndballspiller er det for eksempel viktig å koble inn mage/rygg ved kast/kast, så man ikke henter all kraft fra skulderen.

Screening

En screening gir deg en oversikt over kroppens fleksibilitet, stabilitet og styrke. Hensikten med testene som utføres er å kartlegge ubalanse / “weak links”.

Kravsanalyse og ekspertise

Det er nødvendig med tilstrekkelig kompetanse og forståelse for idretten som skal utøves og dens fysiske krav. Derfor er det en stor fordel at det gjennomføres en kravsanalyse samt at trenere og helsepersonell har en god dialog om hvilke tester som er hensiktsmessige ved en screening av utøverne.

Screening og korrigering

Vi utfører funksjonell screening som inkluderer tester fra FMS (Functional Movement Screen) samt tester som er mer spesifikt rettet mot den enkelte idretten. En screening gir deg en oversikt over kroppens fleksibilitet, stabilitet, styrke og koordinasjon. De fleste testene utføres i dynamisk bevegelse for å kartlegge ubalanse / “weak links”.

Når det utføres en screening av utøvere, ønsker man å få et bilde av spillernes status i forhold til idrettens krav. Hvordan klarer utøveren å stabilisere hofte og kne under en vending, sats eller en landing? Har han/hun god nok bevegelighet i ankelledd til å gjøre en dyp landing eller utføre et hopp?

Etter utført screening kan vi med vår erfaring og kunnskap innen anatomi, biomekanikk og treningslære gi spesifikke tilbakemeldinger og utarbeide korreksjonsøvelser til hver enkelt utøver.

En screening kan for eksempel utføres i oppkjøringen til en sesong for å legge opp et individuelt program for å forbedre eventuell ubalanse. Utøverne får da utdelt sine egne individuelle øvelser som utføres før eller etter trening, eventuelt under en oppvarmingssekvens.

Å utføre en screening av en utøver eller et lag er både prestasjonsfremmende og skadforebyggende. Dessuten er det målbart og motiverende for en utøver å kunne arbeide mot å forbedre seg ved en senere test. Det er en stor fordel å tidlig identifisere om en utøver har noe som holder han/hun tilbake prestasjonsmessig eller som kan øke risikoen for skade.

Testene er tilpasset etter idrettens kravsprofil og tar hensyn til de spesifikke risikomomentene som finnes i den aktuelle idretten.

Individuelt treningsprogram

Resultatene fra screeningen ligger til grunn for å utvikle et individuelt treningsprogram med mål om å forbedre eventuell utilstrekkelig funksjon i forhold til idrettens krav.
Med programmet er målet å forebygge skader og øke prestasjon.

 Eksempel på tester:

  • Styrke – Ettbens knebøy.
  • Bevegelighet – ASLR (active straight leg raise). Har du tilstrekkelig bevegelighet på bakside bein?
  • Stabilitet – Fallhopptest. Klarer du å holde fot, kne og hofte i en linje ved en landing på begge eller ett ben?
  • Spenst – Ettbens hopptest. Hopper du like langt på høyre som på venstre bein?