Priser strikker

Rosa Strikk
1 stk.:100,-
5 stk.:400,-
10 stk.:759,-
15 stk.:1100,-
Lilla strikk
1 stk.:150,-
5 stk.:650,-
10 stk.:1100,-
15 stk.:1500,-
Rød Strikk
1stk.:175,-
5 stk.:750,-
10 stk.:1300,-
15 stk.:1800,-
Blå Strikk
1 stk.:200,-
5 stk.:800,-
10 stk.:1600
15 stk.:2300,-