Tone Beddari Blackstad

Tone er fysioterapeut under videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Hun tok sin grunnutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2013. Etter dette har hun jobbet innenfor privat praksis i Osloregionen, hvor hennes fokusområde har vært behandling av muskel- og skjelettsystemet og langvarige smertetilstander.

Som psykomotorisk fysioterapeut ser Tone lokale problemer i sammenheng med kroppen som helhet. En psykomotorisk fysioterapeut er opptatt av hvordan endringer ett sted i kroppen skaper ringvirkninger i andre kroppsdeler og funksjoner. Kroppen betraktes som bærer av liv og historie, og det tas utgangspunkt i at kropp og følelser står i et gjensidighetsforhold til hverandre. I behandlingen spiller man derfor bevisst på at kroppen både uttrykker og regulerer følelser.

Behandlingen baserer seg på et samarbeid mellom terapeut og pasient.

Psykomotorisk fysioterapi passer for eksempel for deg som sliter med:

  • Smertetilstander
  • Stresstilstander
  • Slitenhet og utmattelsesplager
  • Søvnproblemer

Tone tar imot pasienter til dette både med og uten henvisning. Behandlinger uten henvisning betales i sin helhet av pasienten. Hun tar også imot pasienter til normal fysioterapibehandling uten henvisning. Hun har bred idrettserfaring med hovedvekt på styrkeidrett, erfaring som personlig trener, og som gruppeinstruktør i sal og basseng.

Kontakt Tone:

Tlf: 976 03 626
Mail: tone@atletfysio.no