Tarjei Madslien Balsvik

Tarjei er utdannet fysioterapeut fra UC Syddanmark. Han er opptatt av å holde seg oppdatert og har tatt kurs innen blant annet skulderproblematikk, rygg og kneskader, samt løpeskader og løpestilsanalyse. Tarjei har erfaring med undersøkelse og behandling av personer i alle aldre, med akutte så vel som langvarige problematikker.

Han fordyper seg i dag i smertebehandling ved HISN og ønsker å tilby behandling basert på den mest oppdaterte kunnskapen, skreddersydd din situasjon.

Tarjei har sin idrettsbakgrunn hovedsakelig fra fotball, men har praktisk og teoretisk kunnskap innen styrke- og kondisjonstrening. Tarjei vil være tilgjengelig på klinikken på kveldstid mandag og onsdag.