Espen Calmeyer Hanssen

Espen er fysioterapeut med idrett som spesialitet, og er en del at Idrettens Helsesenter sitt behandlingsnettverk. Dette innebærer kvalitetskontroll av han som terapeut og krav om regelmessig oppdatering innen faget gjennom kurs og -tester. Idag er han engasjert i Helseteamet for landslag på herre- og guttesiden i håndball. I til sammen 10 år var han engasjert ved Olympiatoppen som idrettsmassør, fysioterapeut og/eller basisinstruktør. Han har tidligere vært ansvarlig fysioterapeut og basistrener for Norges paralympiske utøvere.

Espen er tidligere profesjonell håndballspiller og spilte fire år i Tyskland frem til 2005. Han har flest junior-landslagskamper i Norge og fikk med seg fire internasjonale mesterskaper før han av helsemessige årsaker ble tvunget til å legge opp i ung alder. Dette har ført til at han i dag bruker svært mye av sin tid på forebyggende arbeid og oppfølging av ”individet” i lagsport.

I 2012 flyttet Espen til Kolbotn og startet samtidig Atlet Fysio AS. Siden oppstart har han jobbet med unge utøvere og idrettslag i lokalsamfunnet. Screening, undersøkelse, behandling og trening av utøvere er en del av hans hverdag. I tillegg er han svært engasjert i forebyggende- og prestasjonsfremmende trening. Han holder kurs og foredrag om temaet både i Atlet Fysio sine lokaler og eksternt hos idrettsklubbene.

Espen er en skolert coach gjennom utdanning ved NTNUI da han deltar som veileder i Olympiatoppen sitt prosjekt Trenerløftet. Det innebærer coaching og veiledning av ambisiøse trenere.

Kurs:

 • Idrettsmedisin NIMI; Trinn I, II og III
 • Optimizing Athlete Performance – fokus på belastningsstyring – Sport Scientist dr.Tim Gabbett
 • Antidoping kurs
 • Coaching og veiledning som ledelses- og trenerverktøy. NTNUI
 • Trener 2 – NHF
 • 3D Functional Performance med – En integrert og funksjonell tilnærming til testing, trening og rehabilitering
 • Skulderrehabilitering med dr.Ann Cools
 • Nålebehandling trinn I og II
 • Kinesiotaping trinn I og II
 • Regelmessige interne kurs gjennom Olympiatoppen og Helseteam håndball-landslag.
 • Regelmessige kurs, seminarer og tester gjennom Idrettens Helsesenter kvalitetssikrede behandlingsnettverk.

Årlig deltakelse ved idrettsmedisinske kongresser:

 • 2nd Scandinavian congress in handball medicine in science. 2018 København
 • 1st Scandinavian congress in handball medicine in science. 2016 Gøteborg
 • 14th Scandinavian Congress of Medicine and science. 2018 København
 • IOC world conference on prevention of injury and illness in sport. 2017 Monaco
 • Idrettsmedisinsk Høstkongress. 2018 Bergen
 • Idrettsmedisinsk Høstkongress. 2017 Stavanger
 • Idrettsmedisinsk Høstkongress. 2015 Trondheim
 • Idrettsmedisinsk Høstkongress. 2013 Sandefjord
 • Idrettsmedisinsk Høstkongress. 2011 Oslo
 • Idrettsmedisinsk Høstkongress. 2010 Kristiansand

Kontakt Espen:

Tlf: 472 76 617
Mail: espen@atletfysio.no