Elena Bostad Manikov

Elena er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet). I tillegg har hun en bachelor i klassisk ballett fra Kunsthøgskolen i Oslo og er genuint interessert i dans.
Hun har samtlige kurs innenfor sitt fagfelt og tilstreber å holde seg faglig oppdatert for å kunne tilby evidensbasert fysioterapi.

Elena har spesielt stor interesse for idrettsskader, prestasjonsfremmende trening og generell fysisk aktivitet. Etter mange års erfaring med dans har hun opparbeidet seg god forståelse for viktigheten av en tett og kvalitetssikker oppfølging ved skade og sykdom.

Elena er opptatt av at kundene skal nå sine målsetninger gjennom forskningsbasert, motiverende og individuelt tilpasset behandling.

Kontakt Elena:
Mail: elena@atletfysio.no
Tlf: 98651187