Manuellterapi

Manuellterapi

AF_5816Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.
Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter er primærkontakter
Det betyr at de kan undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra lege. For å
kunne kalle seg manuellterapeut må fysioterapeuten også ha bestått kurseksamen i
radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser. Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring.

Manuellterapeutene kan også:

• henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi.
• henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
• sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker.
• ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med
arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er
å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb
når det er medisinsk forsvarlig.

Manuellterapeuter arbeider som selvstendig næringsdrivende, på sykehus, på
rehabiliteringssentre, ved trygdemedisinske poliklinikker, i kommunehelsetjenesten og
innen forskning og fagutvikling. Manuellterapeuter er også sentrale helseaktører i
støtteapparatet til så vel lokale idrettslag som nasjonale landslag.

Hva gjør en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet. De
undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds)
nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, funksjon og
smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning
(røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist.
Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til
smerter og funksjonssvikt og prognose. Manuellterapeuter benytter vitenskapelig
dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller
forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering
og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og
nervemobilisering.

I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og
undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og
sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at
feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og
sosiale forhold.

Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene
opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få
veiledning om hvordan du skal forholde
deg til dine plager.

Effekten av manuellterapi

Behandlingsmetodene som manuellterapeuter bruker er veldokumenterte, og har god
effekt mot en rekke lidelser og plager i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter tar
også stadig i bruk nye metoder som gjennom forskning viser seg å være
effektive. Forskningsrapporter viser at det er svært liten risiko for komplikasjoner knyttet til
manipulasjon av nakke og rygg.

Hvem er det manuellterapeutene behandler?

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i nerve-, muskelog
skjelettsystemet. Eksempler er:
– nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg.
– nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet.
– nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter
slitasje eller skade.

Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for
eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Kilde:
http://fysio.no/Fakta-kunnskap/Pasientbrosjyrer/Manuellterapi