Foamroller

foamroller1Skumrulle / Foamroller er kjent som et godt redskap for tøyning og myfascial release. Den brukes innen rehabilitering, forebygging av skader/plager og ved ulike muskulære – og fascielle problemstillinger.

Den er blitt et populært verktøy hos idrettsutøvere for å ”slå på”/forberede muskler og fascier på bevegelse.

Svært forenklet mulig forklaringsmekaniame:
Golgi – sene – organet, som befinner seg i musklene, registerer strekk og graden av strekk i en muskel. Organet responderer på en kraftig eller forlenget strekk av muskelen, noe som fører til at muskelen slapper mer av. Denne responsen kan du få ved bruk av kroppsvekt mot en skumrulle.

Generell teknikk:

Finn et ømt punkt i området du jobber med.
Rull rolig frem og tilbake over dette området til ømheten forsvinner med 50-75%. Dette kan ta en stund og være svært ubehagelig.
Når du ikke lenger finner betydelige ømme punkter i området, fortsetter du å rulle regelmessig for holde muskelen avslappet.
Du kan med stor fordel bruke skumrulle som oppvarming, men også etter aktivitet.
Du står fritt til å eksperimentere for å finne optimale teknikker til ditt bruk og for dine behov.